Thursday, 3 February 2011

Introspeksi Iman

hakikatnya manusia itu diciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah.

No comments: