Friday, 26 November 2010

N.A.D.W.A.H Kepimpinan Pelajar Islam Nasional MUSLEH

Allahu Ghayatuna

ArRasul Qudwatuna

Al Quran Dusturuna

Al jihad Sabiluna

Almautu fi sabilillah

Asma amanina...


No comments: